Wednesday, March 10, 2010

Aktiviti : Cabutan KUTU KRT Fasa4 & Majlis Hari Jadi Ahli KRT


Sekitar aktiviti Cabutan Kutu KRT dan Majlis Hari Jadi Ahli

Cabutan Kutu KRT fasa 4 telah diadakan pada 10 Mac 2010. Seramai 40 orang ahli KRT fasa 4 menyertai program ini yang bermula sejak tahun 2008 lagi. Aktiviti Kutu KRT ini telah banyaka memberi manfaat kepada ahli terutama kepada yang memerlukan bantuan kewangan disamping memupuk tali silaturrahim sesama ahli KRT.

Penyertaan aktiviti ini terbuka kepada semua kaum dan terdapat ahli dari kalangan bangsa cina yang turut serta di dalam aktiviti ini. Cabutan Kutu KRT di buat setiap 10 haribulan tiap bulan.

Di samping itu, terdapat ahli-ahli mengambil peluang di dalam aktiviti bulanan ini menyambut hari kelahiran masing-masing. Ini secara tidak langsung telah menambahkan menceriakan ke dalam aktiviti tersebut.

Cabutan Kutu KRT pada tahun 2009 akan tamat pada bulan Jun 2010 kelak dan ia akan disambung semula selepas itu.KRT - BERSATU TERUS MAJU

No comments:

Post a Comment